BLOG

Zadośćuczynienie po śmierci matki – wygrana sprawa w sądzie.

Zgłosił się do nas klient Patryk J. z prośbą o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienie po śmierci Matki, która zmarła w wyniku wypadku drogowego dnia 10.10.2017r. W chwili wypadku zmarła miała 43 lata i była pasażerem pojazdu. Niestety Matka w chwili wypadku miała nie zapięte pasy bezpieczeństwa. Wyrokiem sądu karnego kierowca pojazdu, który spowodował wypadek został uznany za winnego – otrzymał wyrok w zawieszeniu.

Zadośćuczynienie po śmierci matki, kolejna wygrana sprawa.

Nasz klient w chwili śmierci Matki miał 19 lat. i mieszkał wraz matką. Śmierć Matki była dla Niego klienta dużym przeżyciem. Po zdarzeniu musiał korzystać z pomocy psychologa. Dalej odczuwa pustkę po stracie Matki. Roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci matki zostały zgłoszone do ubezpieczyciela sprawcy szkody. W zgłoszeniu roszczeń szczegółowo wskazaliśmy argumenty za uznaniem odpowiedzialności i wypłatą zadośćuczynienia po śmierci matki w kwocie 150 tys. zł. oraz renty alimentacyjnej w kwocie 2000 zł. miesięcznie.

Ubezpieczyciel uznał roszczenia częściowo.  Ponieważ zmarła miała niezapięte pasy bezpieczeństwa ubezpieczyciel wypłacił jedynie 30% roszczeń.  Ubezpieczyciel swoje stanowisko argumentował brakiem zapiętych pasów bezpieczeństwa. Za zgodą klienta sprawa została skierowana na drogę powstępowania sądowego.

Ustalenia Sądu – wysokość zadośćuczynienia po śmierci matki.

Okoliczności zdarzenia sąd ustalił na podstawie akt sprawy karnej i prawomocnego wyroku. Bezsporne były okoliczności powstania wypadku oraz brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez matkę.

Podstawą prawną żądania wypłaty zadośćuczynienia na rzecz naszego klienta jest art. 446 par 4 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  Niewątpliwie w tym przypadku matka-syn to najbliżsi członkowie rodziny. Na wysokość zadośćuczynienia składają się cierpienia syna – tak fizyczne jak i psychiczne. Ich rodzaj, czas trwania i natężenie należy każdorazowo określić w kontekście materiału dowodowego sprawy.

Sąd stwierdził, że dochodzone w sprawie zadośćuczynienie za śmierć matki ma pomóc dostosować się do nowej rzeczywistości. Jest ono uzasadnione poziomem wydatków konsumpcyjnych, jakie mogą złagodzić poniesioną stratę. Bez cienia wątpliwości jest, że utrata najbliższego członka rodziny spowodowała ujemne następstwa w sferze przeżyć psychicznych naszego klienta.

Na podstawie tychże ustaleń została zasądzona kwota kwota 150 tys. zł. tytułem zadośćuczynienia za śmierć matki. Zdaniem sądu uwzględni poczucie osamotnienia po stracie Matki.  Dlatego ocenie Sądu powyższa kwota wynagradza doznane cierpienia psychiczne i jednocześnie nie jest zbyt wygórowana.

Ponieważ zdaniem sądu zastosowane przyczynienie było zbyt wysokie, sąd zmniejszył je do 30%. Ponadto zasądził również rentę miesięczną w wysokości 2000 zł.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE