Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.

FORMULARZ KONTAKTOWY

DANE KONTAKTOWE

Godziny otwarcia 10 – 18

ul. Łukowska 1 lok U9, 04-113 Warszawa

Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – numer KRS 0000182084