ODSZKODOWANIA
KOMUNIKACYJNE Z OC I AUTOCASCO

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania.
Szkody częściowe i całkowite.

DOCHODZENIE
odszkodowań komunikacyjnych
za uszkodzenie pojazdu

MIAŁEŚ KOLIZJĘ?

Uszkodzono Twój samochód?
Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu.
Dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Dochodzimy odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia autocasco oraz OC.
Odszkodowania za szkodę częściową lub całkowitą, utratę wartości rynkowej.

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne autocasco

Szkody częściowe

Sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie zostało wyliczone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartej umowy AC.

Szkody całkowite

Gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą. Sprawdzimy wyliczenie wartości naprawy (czy nie jest zawyżone) oraz wartość pojazdu przed szkodą oraz pozostałości.

Stała wartość pojazdu

Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.

Kolizja w innych okolicznościach

Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

Jak zabezpieczyć klucze, aby uzyskać odszkodowanie za kradzież pojazdu?

Szkoda całkowita z OC sprawcy – wyrok SN I NSNc 80/20

Wysokość należnego powodowi odszkodowania winna zostać określona przez Sąd poprzez określenie różnicy między stanem majątku poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby to zdarzenie nie wystąpiło, z uwzględnieniem zasady wyrównania ewentualnie uzyskanej korzyści ...

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne z OC sprawcy

Szkody częściowe

Zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji. Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

Szkody całkowite

Gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Sprawdzimy zasadność zastosowania szkody całkowitej. Poddamy weryfikacji wyliczenie wartości pojazdu oraz pozostałości.

Stała wartość pojazdu

W przypadku szkody z OC po naprawie pojazdu, którego wiek nie przekracza 6 lat wystąpimy z roszczeniem o ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

Kolizja w innych okolicznościach

Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

UZYSKAMY
ODSZKODOWANIE ZAUSZKODZENIE AUTA

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Po wypadku masz problemy? Zadzwoń, napisz, pomożemy! Skontaktuj się z nami, zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z formularza na stronie. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Nasza kancelaria pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne, które jest płatne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania. Wysokość prowizji wynosi 15-25% od kwoty uzyskanych świadczeń.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

BLOG
ARTYKUŁY O ODSZKODOWANIACH

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE