ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE POJAZDU

Miałeś kolizję ? Uszkodzono Twój samochód ? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania. Zgłoś się do nas ! Uzyskamy odszkodowanie !

Dochodzimy odszkodowań z ubezpieczenia autocasco oraz OC za uszkodzenie pojazdu, szkodę całkowitą, kradzież części lub całego pojazdu, utratę wartości rynkowej.

Z UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

  • Szkody częściowe – sprawdzenie prawidłowości ustalonego odszkodowania.

  • Szkody całkowite – gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą.

  • Szkody w tzw. innych okolicznościach, gdy ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

  • Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej.

Z UBEZPIECZENIA OC

  • Szkody częściowe, zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji.

  • Szkody całkowite, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.

  • Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

  • Inne szkody/straty powstałe w wyniku kolizji (holowanie/parkowanie).

  • Pamiętaj, w przypadku szkody z OC ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować ci wszelkie straty i przywrócić Twoje auto do stanu sprzed kolizji.
  • Jeżeli zniszczeniu uległ oryginalny zderzak, błotnik czy lampa, masz prawo dochodzić odszkodowania za zakup takich samych części, nawet jeśli wydają się one zbyt drogie.

Dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Miałeś kolizję lub wypadek drogowy. Uszkodzono lub skradziono Twój samochód.  Być może Ubezpieczyciel wypłacił za małe odszkodowanie ? Gorzej ! Jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania !

Skontaktuj się z nami !

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Nie uzyskamy odszkodowania po wypadku, to nic nam nie płacisz. Nasza wiedza = Twoje odszkodowanie !

Częste pytania: