ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE POJAZDU

Miałeś kolizję ? Uszkodzono Twój samochód ? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania. Zgłoś się do nas ! Uzyskamy odszkodowanie !

Dochodzimy odszkodowań z ubezpieczenia autocasco oraz OC za uszkodzenie pojazdu, szkodę całkowitą, kradzież części lub całego pojazdu, utratę wartości rynkowej.

Z UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

  • Szkody częściowe – sprawdzenie prawidłowości ustalonego odszkodowania.

  • Szkody całkowite – gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą.

  • Szkody w tzw. innych okolicznościach, gdy ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

  • Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej.

Z UBEZPIECZENIA OC

  • Szkody częściowe, zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji.

  • Szkody całkowite, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.

  • Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.

  • Inne szkody/straty powstałe w wyniku kolizji (holowanie/parkowanie).

  • Pamiętaj, w przypadku szkody z OC ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować ci wszelkie straty i przywrócić Twoje auto do stanu sprzed kolizji.
  • Jeżeli zniszczeniu uległ oryginalny zderzak, błotnik czy lampa, masz prawo dochodzić odszkodowania za zakup takich samych części, nawet jeśli wydają się one zbyt drogie.

Dochodzenie odszkodowań za szkody komunikacyjne.

Miałeś kolizję lub wypadek drogowy. Uszkodzono lub skradziono Twój samochód.  Ubezpieczyciel wypłacił zbyt małe odszkodowanie ? Gorzej ! Może otrzymałeś decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania !

Skontaktuj się z nami !

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Nie uzyskamy odszkodowania – nic nam nie płacisz. Nasza wiedza = Twoje odszkodowanie !

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
odszkodowanie za kradzież pojazdu

ODSZKODOWANIE ZA KRADZIEŻ POJAZDU RAZEM Z KLUCZYKAMI

Sprawa naszego Klienta, któremu skradziono samochód, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.  Po rocznym procesie nasz Klient uzyskał korzystny wyrok sądowy. Ubezpieczyciel oprócz odszkodowania za pojazd został zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę oraz zwrot kosztów procesu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

odszkodowania autocasco

STAŁA WARTOŚĆ POJAZDU – JAKIE ODSZKODOWANIE ?

W przypadku ubezpieczenia autocasco ze stałą wartością ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie powinno uwzględniać kwotę na jaką zawarto ubezpieczenie. Niestety po szkodzie zamiast sumy ubezpieczenia, poszkodowany często otrzymuje odszkodowanie równe wartości pojazdu na dzień szkody.

0%
SKUTECZNOŚĆ PONAD
0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0MLN
NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE
odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYNAJEM POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego.