ODSZKODOWANIA
KOMUNIKACYJNE Z OC I AUTOCASCO

DOCHODZENIE
odszkodowań komunikacyjnych
za uszkodzenie pojazdu

MIAŁEŚ KOLIZJĘ?

Uszkodzono Twój samochód?
Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu.
Dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Dochodzimy odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia autocasco oraz OC.
Odszkodowania za szkodę częściową lub całkowitą, utratę wartości rynkowej.

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne autocasco

szkody częściowe
Sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie zostało wyliczone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartej umowy AC.
szkody całkowite
Gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą. Sprawdzimy wyliczenie wartości naprawy (czy nie jest zawyżone) oraz wartość pojazdu przed szkodą oraz pozostałości.
stała wartość pojazdu
Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
kolizja w innych okolicznościach
Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne z oc sprawcy

szkody częściowe
Zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji. Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.
szkody całkowite
Gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Sprawdzimy zasadność zastosowania szkody całkowitej. Poddamy weryfikacji wyliczenie wartości pojazdu oraz pozostałości.
utrata wartości handlowej pojazdu
W przypadku szkody z OC po naprawie pojazdu, którego wiek nie przekracza 6 lat wystąpimy z roszczeniem o ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.
kolizja w innych okolicznościach
Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

UZYSKAMY
ODSZKODOWANIE ZAUSZKODZENIE AUTA

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Po wypadku masz problemy? Zadzwoń, napisz, pomożemy! Skontaktuj się z nami, zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z formularza na stronie. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Nasza kancelaria pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne, które jest płatne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania. Wysokość prowizji wynosi 15-25% od kwoty uzyskanych świadczeń.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

REFERENCJE

W wyniku wypadku, który był spowodowany przez innego kierowcę doznałem skomplikowanego złamania obojczyka oraz innych mniejszych obrażeń całego ciała. Po kilku miesiącach zgłosiłem sprawę do Hexy celem uzyskania zadośćuczynienia i utraconych zarobków oraz odszkodowanie za zniszczony motocykl. Polubownie uzyskałem odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 37594 zł. a potem po sprawie sądowej dodatkowe 42.700 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Cieszę się bardzo, firma Hexa uzyskał dla mnie w sumie ponad 80 tysięcy zł.

W maju 2018r. miałam kolizję z własnej winy. Zgłosiłam sprawę do PZU jednak ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania z polisy autocasco twierdząc, że nie było takiej szkody. Sprawę dochodzenia odszkodowania przekazałam do firmy Hexa. Po 3 latach postępowania sądowego w końcu się udało odzyskać należne odszkodowanie wraz z odsetkami. Dziękuję i gorąco polecam

BLOG