ODSZKODOWANIA ZA USZKODZENIE POJAZDU

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody częściowe i całkowite, OC oraz autocasco.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH

Miałeś kolizję ? Uszkodzono Twój samochód ? Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania. Zgłoś się do nas! Uzyskamy odszkodowanie!
Dochodzimy odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia autocasco oraz OC, odszkodowania za szkodę częściową lub całkowitą,  utratę wartości rynkowej.

ODSZKODOWANIA Z AUTOCASCO

 • ok Szkody częściowe – sprawdzenie prawidłowości ustalonego odszkodowania.
 • ok Szkody całkowite – gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą.
 • ok Szkody w tzw. innych okolicznościach, gdy ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.
 • ok Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej z ubezpieczenia autocasco.

ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

 • ok Szkody częściowe, zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji.
 • ok Szkody całkowite, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu.
 • ok Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.
 • ok Inne szkody/straty powstałe w wyniku kolizji (holowanie/parkowanie).
 • ok Szkody w tzw. innych okolicznościach, gdy ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

UZYSKAMY ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE AUTA

OFERUJEMY:

 • ok Bezpłatną analizę sprawy.
 • ok Prowizję po otrzymaniu odszkodowania.
 • ok Weryfikację kwoty odszkodowania.
 • ok Nasza wiedza = Twoje odszkodowanie !

ZAPEWNIAMY:

 • ok Proste zasady współpracy.
 • ok Skuteczność i profesjonalizm.
 • ok Prowadzimy sprawy polubownie i w sądzie.
 • ok Wieloletnie doświadczenie.

BLOG - ARTYKUŁY O ODSZKODOWANIACH

szkody komunikacyjne autocasco

Roszczenie regresowe od kierowcy – sprawcy wypadku drogowego.

Przypominamy, że jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z Twojej polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach ubezpieczyciel, ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. regres). Odszkodowania komunikacyjne – regres do kierowcy ? Wynika...

referencje dla hexa dochodzenie odszkodowań

Ustawa o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym

Prezydent podpisał ustawę z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym, która wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Cel wprowadzenia nowych przepisów. Nadrzędnym celem wprowadzenia ustawy było zapewnienie właściwej ochrony osób korzystających z...

odszkodowanie za kradzież pojazdu

Kto pokryje koszty rzeczoznawcy?

Rzecznik Finansowy występuje do Sądu Najwyższego z zapytaniem. Rzecznik Finansowy uważa, że Ubezpieczyciel powinien zwracać koszty poniesione na rzeczoznawcę. Wobec rozbieżności w wyrokach sądowych Rzecznik zwraca się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie sprawy. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczyciel, który zaniżył wypłatę z...

Hexa odszkodowania po kolizjach drogowych

Sąd rozstrzyga wątpliwości na korzyść ubezpieczonego.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11.09.2015r. ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej z ubezpieczającym umowy ubezpieczenia. Umowa taka (z wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych) ma charakter dobrowolny. Ponadto ustawa o działalności ubezpieczeniowej nakazuje, aby: umowa ubezpieczenia,...

odszkodowania komunikacyjne - dochodzenie odszkodowań

Szkody komunikacyjne – wytyczne KNF w sprawie likwidacji szkód

Komisja Nadzoru Finansowego wydała wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych, których celem jest unormowanie procesu likwidacji szkód oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie. Komisja oczekuje, że dzięki nim ubezpieczenia staną się wolne od nieprawidłowości, a ubezpieczyciele zaczną terminowo wypłacać świadczenia. Na...

PROBLEM Z ODSZKODOWANIEM?

Zgłoś się do naszej kancelarii. Uzyskamy Twoje odszkodowanie.
Dochodzeniem odszkodowań zajmujemy się ponad 15 lat.

REFERENCJE