ODSZKODOWANIA
KOMUNIKACYJNE Z OC I AUTOCASCO

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania.
Szkody częściowe i całkowite.

DOCHODZENIE
odszkodowań komunikacyjnych
za uszkodzenie pojazdu

MIAŁEŚ KOLIZJĘ?

Uszkodzono Twój samochód?
Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu.
Dostałeś odmowę wypłaty odszkodowania.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !

Dochodzimy odszkodowań komunikacyjnych z ubezpieczenia autocasco oraz OC.
Odszkodowania za szkodę częściową lub całkowitą, utratę wartości rynkowej.

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne autocasco

szkody częściowe
Sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie zostało wyliczone zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zawartej umowy AC.
szkody całkowite
Gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70% jego wartości przed szkodą. Sprawdzimy wyliczenie wartości naprawy (czy nie jest zawyżone) oraz wartość pojazdu przed szkodą oraz pozostałości.
stała wartość pojazdu
Nieuwzględnienie tzw. stałej sumy ubezpieczenia w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
kolizja w innych okolicznościach
Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

ODSZKODOWANIA
komunikacyjne z oc sprawcy

szkody częściowe
Zaniżone koszty naprawy, zastosowanie zamienników lub amortyzacji. Ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.
szkody całkowite
Gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu. Sprawdzimy zasadność zastosowania szkody całkowitej. Poddamy weryfikacji wyliczenie wartości pojazdu oraz pozostałości.
utrata wartości handlowej pojazdu
W przypadku szkody z OC po naprawie pojazdu, którego wiek nie przekracza 6 lat wystąpimy z roszczeniem o ubytek wartości rynkowej pojazdu po szkodzie częściowej.
kolizja w innych okolicznościach
Jeżeli ubezpieczyciel kwestionuje uszkodzenia pojazdu w danym zdarzeniu.

UZYSKAMY
ODSZKODOWANIE ZAUSZKODZENIE AUTA

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

Jak zlecić prowadzenie sprawy?

Po wypadku masz problemy? Zadzwoń, napisz, pomożemy! Skontaktuj się z nami, zadzwoń, wyślij maila lub skorzystaj z formularza na stronie. Dochodzenie odszkodowań to nasza specjalność.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Nasza kancelaria pobiera jedynie wynagrodzenie prowizyjne, które jest płatne tylko w przypadku uzyskania odszkodowania. Wysokość prowizji wynosi 15-25% od kwoty uzyskanych świadczeń.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.