Polityka prywatności - Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.

Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: hexa.pl jest Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 239J wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182084, NIP 525-228-13-14, Regon 015534537. Dane przekazane przez użytkowników serwisu internetowego hexa.pl oraz dane zbierane w sposób automatyczny wykorzystuje się wyłącznie w sposób wymieniony w przedstawionej poniżej Polityce Prywatności.

 1. Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. gromadzi dane o Użytkownikach przy wykorzystaniu znajdujących się w serwisie internetowym formularzy, w celu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika i złożenie – za przyzwoleniem Użytkownika – oferty handlowej dotyczącej możliwości i warunków dochodzenia odszkodowania.
 2. Zakres danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy umieszczonych w serwisie internetowym obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz pozostałe dane wymienione w zapytaniu wysłanym przy wykorzystaniu formularza.
 3. W przypadku gdy osoba korzystająca z formularza żąda usunięcia lub modyfikacji przesłanych danych powinna w tym celu skontaktować się z Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. w formie pisemnej na adres spółki, telefonicznie na numer telefonu wskazany na stronie hexa.pl lub mailem na adres biuro@hexa.pl.
 4. Informujemy, iż odpowiedzi udzielane na zapytania wystosowane za pomocą formularza kontaktowego oraz wszelkie inne informacje zamieszone na stronie internetowej nie mają charakteru porad prawnych, lecz jedynie informacyjny wynikający z przyjętego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie lub interpretację.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony hexa.pl jest Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z prawem polskim oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1).
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. w następujących celach:
 • odpowiadania na zapytania wysłane przy pomocy formularza znajdującego się na stronie hexa.pl
 • celach marketingowych dotyczących sporządzenia oraz dostarczenia propozycji oferowanych przez firmę usług,
 • procesu rekrutacji – w razie złożenia przez Użytkownika propozycji zatrudnienia lub współpracy.
 1. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów współpracujących z Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. , jeśli jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przekazane poprzez formularz internetowy.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza, w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub udział w procesie rekrutacji.
 1. Na stronie hexa.pl znajduje się formularz kontaktowy służący do wysłania zapytania do firmy Hexa Dochodzeie Odszkodowań Sp. z o.o.
 2. Wypełniając i wysyłając formularz zgadzasz się na:
 • na przetwarzanie danych osobowych przez Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o.  celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy na stronie www.hexa.pl.
 • na przetwarzanie danych osobowych przez Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty na dochodzenie odszkodowania.
 • na otrzymywanie informacji h andlowej dotyczącej usług Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu dobrowolnie udostępniasz swój e-mail i/lub telefon.
 1. Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. przechowuje zapytania kierowane poprzez serwis internetowy hexa.pl do serwera wykorzystywanego przez Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o., które są pobierane automatycznie od Użytkowników przeglądających serwis internetowy (tzw. „pliki cookies”).
 2. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą zostać odczytane w razie kolejnego odwiedzenia serwisu internetowego z danego komputera. Korzystanie z zasobów serwisu internetowego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym, którego używa Użytkownik. Każdy Użytkownik serwisu internetowego może wyłączyć zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzysta.
 3. W plikach cookies zostają zapisane między innymi, takie informacje jak:
 • ogólnodostępny adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie,
 • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego korzysta Użytkownik,
 • dana dotyczące przeglądarki, z której korzysta Użytkownik,
 • strony serwisu internetowego, które odwiedza Użytkownik oraz informacje na temat tego, jak ile spędza na nich czasu.
 1. Pliki cookies nie zapisują informacji, dzięki którym można identyfikować Użytkowników, którzy odwiedzają serwis internetowy hexa.pl, ani żadnych innych danych otrzymanych od Użytkowników.
 2. Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. wykorzystuje zapisane pliki cookies przez czas nieokreślony jedynie w celu administrowania serwisem internetowym. Dane zapisane w plikach cookies dostępne są tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem serwisu internetowego dostępnego pod domeną hexa.pl.
 3. Hexa Dochodzenie Odszkodowań Sp. z o.o. korzysta z danych zawartych w plikach cookies jedynie w celach statystycznych – do analizowania ruchu w serwisie internetowym, a także po to, aby przystosować zawartość oraz strukturę serwisu internetowego do wymagań korzystających z niej Użytkowników.
 1. Strona internetowa hexa.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W serwisie internetowym hexa.pl umieszczone są także linki (tzw. hiperłącza czy odnośniki) prowadzące do innych serwisów internetowych. Zasady korzystania z innych serwisów internetowych i utrzymania prywatności Użytkowników serwisów, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą linka, znajdują się w poszczególnych serwisach internetowych, do których prowadzą linki.

Niniejszym udostępniona Polityka Prywatności serwisu internetowego hexa.pl może ulec modyfikacjom szczególnie w sytuacjach mających na celu przystosowanie jej do wymagań wynikających z obowiązującymi przepisów prawa. Powiadomienia o ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności umieszczone zostaną w serwisie internetowym hexa.pl.

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE