ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI W WYPADKU DROGOWYM

W twoim imieniu wystąpimy o pełne odszkodowania po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI – JAKIE ZDARZENIA !

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych.

  • Nie otrzymałeś odszkodowania ?

  • Ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość !

  • Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy !

  • Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej do nasza specjalność.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI – CO MOŻNA UZYSKAĆ ?

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu uzyskamy odszkodowania:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego odszkodowania, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych po śmierci osoby bliskiej,

  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

  • zwrot kosztów pogrzebu,

  • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI