ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI

W twoim imieniu wystąpimy o pełne odszkodowania po śmierci osoby bliskiej w wyniku wypadku.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI – JAKIE ZDARZENIA !

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych.

  • Nie otrzymałeś odszkodowania ?

  • Ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość !

  • Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy !

  • Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej do nasza specjalność.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI – CO MOŻNA UZYSKAĆ ?

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie zmarłemu mogą się starać o:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,
  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

  • zwrot kosztów pogrzebu,

  • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA !

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.

Jest to świadczenie pieniężne mające na celu zadośćuczynić za ból i cierpienia psychiczne po śmierci osoby bliskiej. Celem tego świadczenia jest rekompensata doznanej krzywdy i złagodzenie cierpienia psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.

O zadośćuczynienie za śmierć mogą ubiegać się najbliżsi członkowie rodzimy zmarłego, w szczególności dzieci, współmałżonek, rodzice, dziadkowie czy wnukowie.

Niezależnie od zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS z ubezpieczenia oc należny jest zwrot kosztów pochówku, nawet w przypadku braku faktur można uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Świadczenie należne jest osobie która poniosła koszty pochówku.

Jest to świadczenie pieniężne należna za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej. Stosowne odszkodowanie odnosi się w szczególności do dzieci i współmałżonka zmarłego poszkodowanego.

Osobami uprawnionymi do dochodzenia stosownego odszkodowania mogą być też konkubent, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego pod warunkiem, że wykażą iż na skutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. O odszkodowanie może się ubiegać również osoba, która wskutek śmierci została pozbawiona pomocy w wychowaniu dzieci lub prowadzenia gospodarstwa domowego.

W przypadku śmierci o alimentacją mogą się zwrócić do sprawcy szkody osoby, którym zmarły dostarczał środków na utrzymanie. Są to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego a w niektórych przypadkach małżonek lub konkubent.

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W GOSPODARSTWIE ROLNYM

O odszkodowanie po wypadku w gospodarstwie rolnym można się ubiegać po śmierci osoby bliskiej lub jeżeli poszkodowany doznał obrażeń ciała. Osobom bliskim przysługuje m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.  

odszkodowania majątkowe, odszkodowania po śmierci osoby bliskiej

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI OJCA – WYGRANA SPRAWA

W imieniu klienta zgłosiliśmy roszczenia do ubezpieczyciela pojazdu, którym podróżował zmarły. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania twierdząc, że zmarły w 100% przyczynił się do powstania wypadku i tym samym swojej śmierci. Sąd przyznał zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł.

odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej

ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Osoba poszkodowana w wypadku jako pasażer komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, pociąg) może się ubiegać o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z naszą pomocą uzyskasz wysokie odszkodowanie. Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych od firm ubezpieczeniowych zajmujemy się od ponad 15 lat.