ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ BLISKIEGO W WYPADKU DROGOWYM

Dochodzenie odszkodowań po wypadkach drogowych. Zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie, renta, koszty pogrzebu.

ODSZKODOWANIA PO ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ

W przypadku, gdy ktoś bliski zmarł wskutek wypadku drogowego, wypadku w rolnictwie lub wskutek innego zdarzenia losowego, osobom bliskim przysługuje szereg świadczeń pieniężnych. Nie otrzymałeś odszkodowania ? Ubezpieczyciel zaniżył jego wysokość ! Zgłoś się do nas! Bezpłatna analiza sprawy ! Sprawdź, co możesz uzyskać.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Świadczenie pieniężne mające na celu zadośćuczynić za ból i cierpienia psychiczne po śmierci osoby bliskiej. Celem tego świadczenia jest rekompensata doznanej krzywdy i złagodzenie cierpienia psychicznego spowodowanego śmiercią osoby najbliższej.

Zwrot kosztów pogrzebu

Niezależnie od zasiłku pogrzebowego otrzymanego z ZUS z ubezpieczenia oc sprawcy wypadku drogowego należny jest zwrot kosztów pochówku. Świadczenie należne jest osobie która poniosła koszty pochówku.

Stosowne odszkodowanie

Odszkodowanie należne za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej. Stosowne odszkodowanie odnosi się w szczególności do dzieci i współmałżonka zmarłego poszkodowanego, którym w wyniku śmierci małżonka/rodzica w wypadku drogowym pogorszyła się sytuacja materialna.

Rentę alimentacyjną

Odszkodowanie należne osobom, którym zmarły dostarczał środków na utrzymanie. Są to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego, a w niektórych przypadkach małżonek lub konkubent.

WYSOKIE ODSZKODOWANIA PO WYPADKACH DROGOWYCH

OFERUJEMY:

ZAPEWNIAMY:

REFERENCJE

ZADOWOLENI KLIENCI

BLOG

ARTYKUŁY O ODSZKODOWANIACH
zadośćuczynienie za śmierć matki

Odszkodowania po śmierci osoby bliskiej – co możesz uzyskać ?

Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku ? Nie otrzymałeś należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania po śmierci osoby bliskiej? Czujesz się pokrzywdzony decyzją ubezpieczyciela! Zgłoś się do naszej kancelarii: Bezpłatnie zapoznamy się z Twoją sprawą, podejmiemy się prowadzenia sprawy bez opłat wstępnych. Prowizję...

odszkodowanie po śmierci w wypadku komunikacyjnym

Stosowne odszkodowanie po śmierci – o co w tym chodzi?

Osobom, które na skutek wypadku drogowego straciły kogoś bliskiego przysługuje szereg świadczeń pieniężnych od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela. Jednym nich jest stosowne odszkodowanie, które należy się, gdy wskutek śmierci bliskiego pogorszyła się sytuacja materialna pozostałych członków rodziny. Zgodnie z przepisami...

odszkodowanie po śmierci bliskiego

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców – wyrok SN

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej...

zadośćuczynienie za śmierć matki

Standardy zadośćuczynienia za śmierć bliskiego w wypadku drogowym

Wypłaty zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym mogą być nawet o 30% niższe, niż te uzyskiwane obecnie w sądach. Tak będzie jeśli ustawodawcy przyjmą mniej korzystny wariant standaryzacji wypłat zaproponowany przez branżę ubezpieczeniową. Zdaniem Rzecznika Finansowego tylko przyjęcie...

zadośćuczynienie za śmierć matki

Renta po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku.

W przypadku śmierci osoby bliskiej, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, osoba uprawniona może się ubiegać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku o zapłatę renty alimentacyjnej. Wynika to a art 446 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: osoba, względem której ciążył na zmarłym...

PROBLEM

Z ODSZKODOWANIEM?

Napisz do nas. 
Dochodzeniem odszkodowań zajmujemy się ponad 15 lat.