Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Jakie odszkodowanie można uzyskać z OC rolnika?

Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,

 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Zakres odpowiedzialności OC rolnika:

 • Ubezpieczeniem OC rolnika objęte są szkody powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym można uzyskać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.
 • Odszkodowanie należne jest wtedy, gdy rolnik ponosi winę/odpowiedzialność za powstałą szkodę.

 • Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania.

 • Trzeba pamiętać, że to poszkodowany musi wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy czynem rolnika, a powstaniem szkody.

 • Odpowiedzialność rolnika ma miejsce wtedy gdy do powstania szkody doszło bezpośrednio z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 • Bez znaczenia jest czy czynności te były wykonywane w gospodarstwie rolnym czy też poza jego terenem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Miałeś wypadek ! Doznałeś obrażeń ciała ! Ktoś bliski zmarł wskutek wypadku !

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Skontaktuj się z nami ! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

Czy można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, gdy rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Tak, pomimo obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy zawierają tego typu ubezpieczenie. Jeżeli wypadek miał miejsce w gospodarstwie rolnym rolnika nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika ?

 • Zgłoś się do nas – zadzwoń lub napisz.

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę !
 • Wystąpimy o pełne odszkodowanie.

 • Nasze wynagrodzenie to prowizja płatna po uzyskaniu odszkodowania.

 • Oferujemy proste i zrozumiałe warunki współpracy.

 • Nie uzyskamy odszkodowania – nic nie płacisz.

 • Prowadzimy sprawy polubownie i na drodze sądowej.

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
0%
SKUTECZNOŚĆ PONAD
0LAT
DZIAŁALNOŚCI
0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW