Ładowanie...
odszkodowania rolne2018-08-14T15:58:47+00:00

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym.

Jakie odszkodowanie można uzyskać z OC rolnika?

Poszkodowany może ubiegać się w szczególności o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,

 • rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
 • rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,

 • zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci, rodzina i osoby bliskie mogą się starać o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,

 • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,

 • zwrot kosztów pogrzebu,

 • rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.

Zakres odpowiedzialności OC rolnika:

 • Ubezpieczeniem OC rolnika objęte są szkody powstałe z winy rolnika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność i w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym można uzyskać w następstwie śmierci osoby bliskiej, za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz za utratę lub zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.
 • Odszkodowanie należne jest wtedy, gdy rolnik ponosi winę/odpowiedzialność za powstałą szkodę.

 • Wina może mieć postać zarówno działania, jak i zaniechania.

 • Trzeba pamiętać, że to poszkodowany musi wykazać związek przyczynowo skutkowy pomiędzy czynem rolnika, a powstaniem szkody.

 • Odpowiedzialność rolnika ma miejsce wtedy gdy do powstania szkody doszło bezpośrednio z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 • Bez znaczenia jest czy czynności te były wykonywane w gospodarstwie rolnym czy też poza jego terenem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dochodzimy odszkodowań od PONAD 15 LAT

Zapewniamy bezpłatną analizę Twojej sprawy. Nie pobieramy żadnych zaliczek.

Nasze wynagrodzenie to prowizja płatna po wygraniu sprawy. Nie uzyskamy odszkodowania, nie pobieramy żadnych opłat.

Masz problem z uzyskaniem odszkodowania ?

Wypełnij FORMULARZ KONTAKTOWY lub ZADZWOŃ.

Czy można się ubiegać o odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, gdy rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Tak, pomimo obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie wszyscy rolnicy zawierają tego typu ubezpieczenie. Jeżeli wypadek miał miejsce w gospodarstwie rolnym rolnika nie posiadającego obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika ?

 • Zgłoś się do nas – zadzwoń lub napisz.

 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę !
 • Wystąpimy o pełne odszkodowanie.

 • Nasze wynagrodzenie to prowizja płatna po uzyskaniu odszkodowania.

 • Oferujemy proste i zrozumiałe warunki współpracy.

 • Nie uzyskamy odszkodowania – nic nie płacisz.

 • Prowadzimy sprawy polubownie i na drodze sądowej.

Częste pytania:

Prowizja jest płatna po uzyskaniu odszkodowania i z reguły kształtuje się w granicach 10-20% uzyskanych świadczeń.
Umowę można podpisać w siedzibie naszej kancelarii lub korespondencyjnie. Gotowa umowa jest wysyłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz 10 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą firmy.

Tak, sprawy o odszkodowania po wypadkach drogowych prowadzimy na terenie całego kraju.

W zależności od rodzaju sprawy i liczby rozpraw, postępowanie w sądzie, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Niestety jest to niezależne od naszej kancelarii i nie mamy wpływu na czas zakończenia sprawy.
0%
SKUTECZNOŚĆ PONAD
0LAT
DZIAŁALNOŚCI
0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
Loading...