Co to jest bezpośrednia likwidacja szkody z OC sprawcy kolizji drogowej.

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody zaczęła funkcjonować w Polsce w kwietniu 2015r. W ramach tego systemu działa większość ubezpieczycieli sprzedających polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. Motywem przewodnim wprowadzenia BLS była chęć uproszczenia i przyśpieszenia likwidacji szkód z oc sprawcy wypadku.

Dotychczas w przypadku uszkodzenia pojazdu przez innego uczestnika ruchu, poszkodowany zgłaszał roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy. Po wprowadzeniu BLS poszkodowany może zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, u którego sam ma wykupione ubezpieczenie OC. Oczywiście może się zdarzyć, że zarówno sprawca, jak i poszkodowany mają ubezpieczenie OC w tej samej firmie ubezpieczeniowej. Poszkodowany wybierając BLS kontaktuje się więc z ubezpieczycielem, z którym jest związany umową ubezpieczenia OC, często również posiada inne dodatkowe ubezpieczenia jak autocasco, czy ubezpieczenie mieszkania. Wobec tego Ubezpieczyciel likwiduje szkodę niejako dla swojego klienta, przez co zależy mu na jakości obsługi i zadowoleniu klienta.

Kiedy możesz zgłosić sprawę korzystając z BLS?

 • w przypadku szkód powstałych na terenie RP
 • w kolizji nie brało udziału więcej niż dwa pojazdy
 • wartość szkody nie przekracza 30.000 zł.
 • pojazd sprawcy posiada ubezpieczenie oc u ubezpieczyciela, który przystąpił do BLS
 • roszczenia dotyczą szkody na mieniu – uszkodzony pojazd
 • pojazdu uczestniczące w zdarzeniu są zarejestrowane w RP

Kiedy bezpośrednia likwidacja szkody nie ma zastosowania?

 • dla roszczeń za szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia)
 • szkód powstałych poza granicami RP
 • gdy w kolizji brało udział więcej niż dwa pojazdy
 • gdy sprawca posiada ubezpieczenie oc wystawione przez zagranicznego ubezpieczyciela
 • szkoda dotyczy zdarzenia bezkolizyjnego

Kogo pozwać o odszkodowanie?

Pamiętaj, jeżeli jesteś niezadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania i będziesz dochodzić roszczeń na drodze sądowej, podmiotem posiadającym legitymację do występowania w sprawie jest tylko i wyłącznie ubezpieczyciel sprawcy szkody. Nie możesz pod żadnych pozorem kierować pozwu wobec ubezpieczyciela, który likwidował szkodę w ramach BLS (jedyny wyjątek, to sprawca i poszkodowany posiadają umowę oc u tego samego ubezpieczyciela). Wynika, to z faktu, że BLS jest tak naprawdę jedynie usługą pośrednictwa. Twój ubezpieczyciel zajmuje się przyjęciem zgłoszenia, szacuje szkodę, wypłaca odszkodowanie, ale na końcu sam występuje do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania.

Korzyści z likwidacji szkody w ramach BLS

 • Korzystając z BLS Poszkodowany nie musi sprawdzać, gdzie jest ubezpieczony sprawca szkody,
 • celem uzyskania odszkodowania za uszkodzony samochód, Poszkodowany kontaktuje się ze swoim ubezpieczycielem,
 • Twój ubezpieczyciel przyjmie zgłoszenie, oszacuje wysokość szkody i wypłaci odszkodowanie
 • wypłacone odszkodowanie nie obciąża Twojej polisy OC
 • rozliczenie wypłaconego odszkodowania pozostaje w gestii ubezpieczyciela, to on będzie dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Na koniec warto zaznaczyć, że likwidacja szkody w ramach bezpośredniej likwidacji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

MASZ PYTANIE ZOSTAW NUMER
ODDZWONIMY DO CIEBIE

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE

ZADZWOŃ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wiadomość została wysłana.

Skontaktujemy się z Tobą, jak tylko przeanalizujemy otrzymaną wiadomość.