BLOG

Czym jest bezpośrednia likwidacja szkody z OC sprawcy kolizji drogowej.

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkody zaczęła funkcjonować w Polsce w kwietniu 2015r. W ramach tego systemu działa większość ubezpieczycieli sprzedających polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Motywem przewodnim wprowadzenia BLS była chęć uproszczenia i przyśpieszenia likwidacji szkód z oc sprawcy wypadku.

Dotychczas w przypadku uszkodzenia pojazdu przez innego uczestnika ruchu, poszkodowany zgłaszał roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy. Po wprowadzeniu BLS poszkodowany może zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, u którego sam ma wykupione ubezpieczenie OC. Oczywiście może się zdarzyć, że zarówno sprawca, jak i poszkodowany mają ubezpieczenie OC w tej samej firmie ubezpieczeniowej.

Poszkodowany wybierając BLS kontaktuje się więc z ubezpieczycielem, z którym jest związany umową ubezpieczenia OC, często również posiada inne dodatkowe ubezpieczenia jak autocasco, czy ubezpieczenie mieszkania. Wobec tego Ubezpieczyciel likwiduje szkodę niejako dla swojego klienta, przez co zależy mu na jakości obsługi i zadowoleniu klienta.

Bezpośrednia likwidacja szkody, polega więc na tym, że na podstawie umowy zlecenia zawartej z poszkodowanym zakład ubezpieczeń świadczy w istocie usługę polegającą na ustaleniu sprawcy określonej szkody komunikacyjnej, rozmiaru i wysokości tej szkody oraz wypłaca świadczenie równe temu, jaki przysługuje poszkodowanemu z polisy OC sprawcy.

Umowa tzw. bezpośredniej likwidacji szkody nie ma zatem żadnego wpływu na ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie drogowe. Przyjmuje się w orzecznictwie sądów powszechnych, w zasadzie jednolicie, że w przypadku bezpośredniej likwidacji szkody na podstawie umowy łączącej poszkodowanego z ubezpieczycielem, w dalszym ciągu zobowiązanym do naprawienia szkody wobec poszkodowanego pozostaje sprawca kolizji (w ramach odpowiedzialności deliktowej) oraz jego ubezpieczyciel od odpowiedzialności cywilnej w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej za szkodę, który jako jedyny posiada legitymację bierną w procesie opartym na podstawie prawnej z art. 805 k.c. i art. 822 k.c. – zobacz uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie VI GC 374/19.

Kiedy możesz zgłosić sprawę korzystając z BLS?

– w przypadku szkód powstałych na terenie RP
– w kolizji nie brało udziału więcej niż dwa pojazdy
– wartość szkody nie przekracza 30.000 zł.
– pojazd sprawcy posiada ubezpieczenie oc u ubezpieczyciela, który przystąpił do BLS
– roszczenia dotyczą szkody na mieniu – uszkodzony pojazd
– pojazdy uczestniczące w zdarzeniu są zarejestrowane w RP

Kiedy bezpośrednia likwidacja szkody nie ma zastosowania?

– dla roszczeń za szkody na osobie (zadośćuczynienie, koszty leczenia)
– szkód powstałych poza granicami RP
– gdy w kolizji brało udział więcej niż dwa pojazdy
– gdy sprawca posiada ubezpieczenie oc wystawione przez zagranicznego ubezpieczyciela
– szkoda dotyczy zdarzenia bezkolizyjnego

Kogo pozwać o odszkodowanie?

Pamiętaj, jeżeli jesteś niezadowolony z wysokości wypłaconego odszkodowania i będziesz dochodzić roszczeń na drodze sądowej, podmiotem posiadającym legitymację do występowania w sprawie jest tylko i wyłącznie ubezpieczyciel sprawcy szkody. Nie możesz pod żadnych pozorem kierować pozwu wobec ubezpieczyciela, który likwidował szkodę w ramach BLS (jedyny wyjątek, to sprawca i poszkodowany posiadają umowę oc u tego samego ubezpieczyciela).

Wynika, to z faktu, że BLS jest tak naprawdę jedynie usługą pośrednictwa. Twój ubezpieczyciel zajmuje się przyjęciem zgłoszenia, szacuje szkodę, wypłaca odszkodowanie, ale na końcu sam występuje do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania. Bezpośrednia likwidacja szkody nie legitymuje więc biernie zakładu ubezpieczeń, który takiej likwidacji na podstawie umowy zlecenia się podjął celem przyspieszenia procedury likwidacji szkody

Korzyści z likwidacji szkody w ramach BLS

Korzystając z BLS Poszkodowany nie musi sprawdzać, gdzie jest ubezpieczony sprawca szkody. Celem uzyskania odszkodowania za uszkodzony samochód, Poszkodowany kontaktuje się ze swoim ubezpieczycielem.

Twój ubezpieczyciel przyjmie zgłoszenie, oszacuje wysokość szkody i wypłaci odszkodowanie
wypłacone odszkodowanie nie obciąża Twojej polisy OC. Rozliczenie wypłaconego odszkodowania pozostaje w gestii ubezpieczyciela, to on będzie dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Na koniec warto zaznaczyć, że likwidacja szkody w ramach bezpośredniej likwidacji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

MASZ PYTANIE

ZOSTAW NUMER - ODDZWONIMY

DOŚWIADCZENIE

15 lat na rynku

SKUTECZNOŚĆ

Setki wygranych spraw

PRZEJRZYSTOŚĆ

Proste zasady współpracy

WYNAGRODZENIE

Płacisz tylko po wygraniu

REFERENCJE
ZADOWOLENI KLIENCI

ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE